Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Bostøtte Livskraft bostøtte

Livskraft bostøtte

Voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, som bor i egen bolig kan i samspil med os få individuelt tilrettelagt bostøtte efter §85 eller §82b.

Vi arbejder anerkendende og med udgangspunkt i den enkeltes drømme, kompetencer og motivation, med fokus på at fremme trivsel og selvstændighed. Vi kalder det Livskraft.

Med støtte fra Livskraft kan den enkelte:

 • Opleve stoltheden og glæden ved selv at være handlende i eget liv
 • Opbygge en god og tryg hverdag med overskuelighed og struktur
 • Blive bevidst om sine drømme og muligheder
 • Indfri de mål, der er aftalt med rådgiver
 • Kende sine rettigheder og forpligtelser i samfundet
 • Se egen udvikling og få fokus på de små succeser
 • Opleve øget livskvalitet

Vi yder blandt andet støtte til:

 • At undersøge den enkeltes drømme for sit liv, så det kan blive en drivkraft
 • At træffe valg, hvor den enkelte kender både muligheder og konsekvenser, og oplever respekt i retten til at træffe egne valg
 • At øve det, den enkelte gerne vil lære og holde fast i det, du allerede kan
 • At strukturere og igangsætte praktiske gøremål
 • At støtte til kommunikation og koordinering med relevante samarbejdspartnere, såsom hjemmepleje, Aalborg Aktiv, sundhedsvæsnet, sociale relationer mv.
 • At støtte den enkelte til at skabe det sociale liv, vedkomne drømmer om - ofte i et tæt samarbejde med Værestedet Perlen, som er en del af vores samlede tilbud.
 • At blikke borgerens samlede livssituation, og understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret støtte.


Hvis du vil vide mere

 • Neuropædagogik - en høj bevidsthed om at regulere på både sanse-, føle- og tænkeniveau.
 • Recovery orienteret rehabilitering – med afsæt i borgerens indefra-perspektiv; ønsker, håb og drømme
 • Unikke løsninger til unikke mennesker. Vi tilbyder et bredt spænd i faglighed og kompetencer og trækker bredt på de muligheder der findes i og udenfor organisationen for at skabe bedst mulig støtte og vejledning til den enkelte.
 • Anerkendende og mentaliserende tilgang
 • Relationel pædagogisk tilgang. Vi lytter aktivt og arbejder mentaliserende. Dette kan bidrage til at øge den enkeltes oplevelse af tryghed, motivation, engagement, trivsel og læring.
 • Vi arbejder indgående med refleksion over egen praksis og vidensdeling: overlap sker på daglig basis suppleret med faglig respons og supervision med både interne og eksterne supervisorer
 • Alle medarbejdere har efteruddannelse i neuropædagogik. En række medarbejdere har efteruddannelse i udviklingshandicaps og psykiatriske diagnoser. Derforuden uddannede seksualvejledere, og neuroaffektive supervisorer. Flere medarbejdere har endvidere erfaring med og viden om ADHD og autisme. Vi er et team med høj anciennitet og lav personalegennemstrømning.Kontakt

Bostøtte Livskraft

Kastetvej 26K 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 56 60

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.