Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Bofællesskaber Hanebjælken

Bofællesskabet Hanebjælken

Målgruppe

 • 18-85 år.
 • Voksne mennesker med udviklingshandicaps i lettere grad.
 • Borgere med et let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til selv at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere.
 • I stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.
 • Tilbuddet er uden nattevagt. 

Målgruppe

 • 18-85 år.
 • Voksne mennesker med udviklingshandicaps i lettere grad.
 • Borgere med et let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til selv at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere.
 • I stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.
 • Tilbuddet er uden nattevagt. 

Beskrivelse

Tilbuddet retter sig til mobile, lettere udviklingshæmmede, som er i beskæftigelse i dagtimerne, for eksempel skånejob, værksted eller uddannelse.

 

Beskrivelse

Tilbuddet retter sig til mobile, lettere udviklingshæmmede, som er i beskæftigelse i dagtimerne, for eksempel skånejob, værksted eller uddannelse.

 

Antal pladser

12 botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig.

Der er i øjeblikket to ledige lejligheder på Hanebjælken. 

Antal pladser

12 botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig.

Der er i øjeblikket to ledige lejligheder på Hanebjælken. 

Takster

Fra 525 kroner til 1.485 kroner.

Takster

Fra 525 kroner til 1.485 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 1.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 1.

Hvis du vil vide mere

 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Narrativ tilgang

Metode

 • Livskraft

I bofællesskabet tilbydes støtte i henhold til Serviceloven § 85. Omfanget og karakteren af støtten bevilges af borgerens rådgiver i Myndighedsafdelingen og tilrettelægges i hverdagen, i et samarbejde mellem borger og medarbejder.

Der gives støtte til for eksempel indkøb, oprydning, tøjvask, dannelse af netværk, finde beskæftigelse, kost, medicinhåndtering med videre.

Bofællesskabet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 5-7 dages varighed, tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker, økonomi og behov.

Formålet med støtten er at styrke den enkeltes potentialer og trivsel, så hver enkel borger har mulighed for at engagere sig og være så aktiv som muligt i sit eget liv. Dette fordi følelsen af at være betydningsfuld, er en stærk og motiverende faktor for at kunne forfølge egne drømme. Vi arbejder med afsæt i den enkeltes borgers drømme og initiativ, idet vi tror, at det er her motivationen til at prøve og lære nyt, ofte er høj.

Hverdagen i bofællesskabet byder på både hverdagsrutiner, spontane aktiviteter, praktiske gøremål samt fælles aktiviteter. 

Hverdagen formes i samspil med borgerne og i overensstemmelse med borgernes egne ønsker og drømme om, hvordan et ideelt bofællesskab bør være.

Bofællesskabet har personaledækning i dag og aftentimerne, men ikke om natten. Omfanget af medarbejderdækningen afhænger af den aktuelle borgergruppes behov for støtte.

Bofællesskabet er målrettet borgere med et let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere og er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

Bofællesskabet er placeret i etplans rækkehusbyggeri, og består af 12 toværelses lejligheder samt en fælleslejlighed. Borgerne betaler for driften af fælleslejligheden.
 
Boligselskabet har fælles vaskefaciliteter.

Bofællesskabet Hanebjælken er placeret i Vestbjerg, cirka 9 km fra Aalborg centrum.
 
Der er offentlig transport og indkøbsmuligheder inden for gåafstand.

Fælleslejligheden kan benyttes til forskellige aktiviteter, herunder for eksempel madklub, husmøder, spil og kreative aktiviteter og det er her, man laver aftaler om deltagelse i fælles arrangementer, såsom koncerter, sport, biograf med videre.

Kontakt

Bofællesskabet Hanebjælken

Hanebjælken 78 9380 Vestbjerg

Ring til os

99 31 56 61

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.