Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Bofællesskaber Frank Rygårdsvej

Bofællesskabet Frank Rygårdsvej

Målgrupper

 • 18-85 år.
 • Voksne mennesker med udviklingshandicaps i lettere grad.
 • Borgere med et let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til selv at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere.
 • I stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.
 • Tilbuddet er uden nattevagt. 

Målgrupper

 • 18-85 år.
 • Voksne mennesker med udviklingshandicaps i lettere grad.
 • Borgere med et let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til selv at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere.
 • I stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.
 • Tilbuddet er uden nattevagt. 

Beskrivelse

Målgruppe er voksne mennesker med udviklingshandicaps i lettere grad, hvilket betyder at tilbuddet henvender sig til borgere med et meget let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til selv at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere og endvidere er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

 

Beskrivelse

Målgruppe er voksne mennesker med udviklingshandicaps i lettere grad, hvilket betyder at tilbuddet henvender sig til borgere med et meget let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til selv at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere og endvidere er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

 

Antal pladser

5 pladser.

Der er lige nu én ledig lejlighed på Frank Rygårdsvej 

Antal pladser

5 pladser.

Der er lige nu én ledig lejlighed på Frank Rygårdsvej 

Takster

Fra 525 kroner til 1.485 kroner.

Takster

Fra 525 kroner til 1.485 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 1.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 1.

Hvis du vil vide mere

 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Narrativ tilgang

Metode

 • Livskraft

I bofællesskabet tilbydes støtte i henhold til Serviceloven § 85. Omfanget og karakteren af støtten bevilges af borgerens rådgiver i Myndighedsafdelingen og tilrettelægges i hverdagen, i et samarbejde mellem borger og medarbejder.

Der gives støtte til for eksempel indkøb, oprydning, tøjvask, dannelse af netværk, finde beskæftigelse, kost, medicinhåndtering med videre.

Bofællesskabet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 5-7 dages varighed, tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker, økonomi og behov.

Formålet med støtten er at styrke den enkeltes potentialer og trivsel, så hver enkel borger har mulighed for at engagere sig og være så aktiv som muligt i sit eget liv. Dette fordi følelsen af at være betydningsfuld, er en stærk og motiverende faktor for at kunne forfølge egne drømme. Vi arbejder med afsæt i den enkeltes borgers drømme og initiativ, idet vi tror, at det er her motivationen til at prøve og lære nyt, ofte er høj.

Hverdagen i bofællesskabet byder på både hverdagsrutiner, spontane aktiviteter, praktiske gøremål samt fælles aktiviteter. 

Hverdagen formes i samspil med borgerne og i overensstemmelse med borgernes egne ønsker og drømme om, hvordan et ideelt bofællesskab bør være.

Bofællesskabet har personaledækning i dag og aftentimerne, men ikke om natten. Omfanget af medarbejderdækningen afhænger af den aktuelle borgergruppes behov for støtte.

Bofællesskabet er målrettet borgere med et let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til at hente hjælp hos medarbejdere eller medbeboere og er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

Bofællesskabet er placeret i en etageejendom og består af 5 et værelses lejligheder som alle støder op til fællesrummene. Borgerne betaler for driften af fællesrummene.

Lejlighederne har tekøkken og eget bad.

Fælleslejligheden kan benyttes til forskellige aktiviteter, herunder madklub, husmøder, spil og kreative aktiviteter og det er her man laver aftaler om deltagelse i fælles arrangementer, såsom koncerter, sport, biograf med videre.

Bofællesskabet har fælles vaskefaciliteter i kælderen, men ingen elevator.

Bofællesskabet er ikke egnet for gangbesværede på grund af adgangsforholdene samt meget små badeværelser.

Kontakt

Bofællesskabet Frank Rygårdsvej

Frank Rygårdsvej 4, stuen 1 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 56 60

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.