Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Beskæftigelsestilbud RCA STU College

STU College

STU College er en praktisk orienteret ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Målgruppe

STU College er for unge, der:

 • er mellem 16 og 25 år
 • har opfyldt din skolepligt
 • har særlige behov på grund af fysiske, psykiske eller kognitive udfordringer
 • ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset mulighederne for socialpædagogisk støtte

Formål med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at støtte den unge til et selvstændigt voksenliv for eksempel en dagligdag i egen bolig, at blive en aktiv deltager i samfundet, samt at finde den rette vej til arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Den unge har også få mulighed for at deltage i dansk- og matematikundervisning samt temaundervisning i forhold til relevante samfundsemner og praktiske opgaver.

STU College har også et Klubtilbud, hvor der er mulighed for at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter.

Uddannelsen tilpasses den enkelte

Uddannelsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den unges interesser, behov og drømme for fremtiden, og den unge og UU-vejlederen laver sammen en uddannelsesplan.

Mødetiden er individuelt tilrettelagt og kan justeres efter behov.

Som en del af undervisningen på STU College deltager den unge også i praktisk værkstedsundervisning i Ressourcecenter Aalborgs produktioner.

På det 2. og 3. år på STU College er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik ved en arbejdsgiver. Dette tilrettelægges i samarbejde med  STU vejlederen.

Den unge er velkommen til at komme på besøg på STU College til en snak om hvordan uddannelsen kan sammensættes.

Hvis du vil vide mere

Uddannelsesplan bliver individuel tilrettelagt med specifikke mål. Indholdet kan for eksempel være:

 • Dansk og matematik
 • ADL træning, samfundsrelevante temaer, sundhed
 • Undervisning på værksteder som håndværk, køkken, lager og montage
 • Praktikker i relevante virksomheder
 • Sociale aktiviteter, herunder klub, ture og fælles måltider.
 • Motion
 • Vejledningssamtaler

STU College er en del af RCA -  Ressourcecenter Aalborg og har plads til 30 elever,

På STU College er der tilknyttet fire STU vejledere og en dansk- og matematikunderviser.

Godmorgen

På STU College prioriterer vi forudsigelighed og struktur. Vi starter derfor alle dage med at sige godmorgen og spise morgenmad sammen, mens vi forbereder os på dagens aktiviteter. Derefter er der værkstedsarbejde, FVU undervisning i dansk og matematik eller temaundervisning om formiddagen.

Dansk

Formålet med undervisning i faget Dansk er at give den unge mulighed for at forbedre og supplere sine grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Dette med henblik på at styrke forudsætninger i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse, samt at kunne deltage aktivt i alle sider af samfundslivet.

Ved undervisningens opstart laves forskellige opgaver sammen med den unge, og underviseren laver herefter en vurdering af det faglige niveau. Der tages højde for individuelle kompetencer.

Den unge vil blive undervist i: 

 • Opbygning af ord, stavning og staveregler
 • Forskellige læsemetoder til forskellige tekster
 • At skrive for eksempel huskesedler, e-mails, invitationer og sms’er 
 • Grammatik for eksempel om ordenes endelser
 • Hukommelsestræning med det sigte at forbedre koncentration og opmærksomhed
 • Der kan indgå trinprøver på FVU niveau, såfremt dette ønskes. 

Matematik

Formålet med undervisning i faget matematik er at give den unge mulighed for at forbedre og supplere sine grundlæggende færdigheder i forhold til talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette med henblik på, at styrke forudsætninger i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. 

Ved undervisningens opstart laves forskellige opgaver sammen med den unge, og underviseren laver herefter en vurdering af det faglige niveau. Der tages højde for individuelle kompetencer.

den unge vil bliv undervist i: 

 • At lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • At forstå og regne med kommatal
 • At forstå og bruge brøker som ½ og ¼
 • At forstå og bruge mål og vægt
 • At forstå og bruge længde og højde, bredde og omkreds
 • At forstå og regne med procenter
 • At regne med danske kroner, og eventuelt omregne fra danske kroner til fremmed valuta
 • At forstå matematiske begreber og størrelser
 • At overskue og vurdere matematisk information
 • Hukommelsestræning med det sigte at forbedre koncentration og opmærksomhed
 • Der kan indgå trinprøver på FVU niveau, såfremt dette ønskes. 

Hverdagsliv

I faget 'hverdagsliv' får den unge viden og færdigheder, som hjælper vedkommende med at handle selvstændigt i hverdagen.

Vi arbejder med det at blive og være voksen med muligheder, ansvar og forpligtigelser i forhold til at bo for sig selv, have et socialt liv og netværk, samt mulighed for at vælge en sund livsstil.  

Vi taler også om politik, religion og det at være en borger i samfundet. I Hverdagsliv får den unge også træning i, hvordan man bruger digitale platforme som for eksempel E-boks, Sundhed.dk, Rejseplanen og MitID samt hvordan man læser skattekort, årsopgørelse, selvangivelse. 

ADL-træning

Formålet med ADL-træning er, at give den unge mulighed for at øve sig i de opgaver, der følger med i en almindelige daglig levevis, således, at den unge kan blive så selvstændig som mulig. 

Den unge vil blive undervist i: 

 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Indkøb
 • Vinduespudsning
 • Forefaldende praktiske opgaver
 • Individuel vejledning
 • Mens den unge er tilknyttet STU College, vil en vejleder følger vedkommende i alle 3 år, som uddannelsen varer.

Vejleder har samtaler med den unge og støtter, hvis der er brug for hjælp og støtte af social karakter.

Derudover vil vejlederen og den unge også lave et CV på Jobnet.dk og 3-sporet jobstrategi samt tale om regler ved ansøgning om uddannelseshjælp, jobsøgning samt hvordan man kommunikerer med offentlige myndigheder.

Motion

Formålet med Motion er primært at styrke d en unges kropsfornemmelse, kondition, udholdenhed og motorik, samt at øge den  generelle sundhedstilstand.  

Indholdet i motion tilpasses den unges ønsker og vores muligheder, men kan eksempelvis være følgende: 

 • Styrketræning med maskiner, håndvægte og egen kropsvægt. Vi har en aftale med Fitness World, som ligger 5 minutter fra STU College.
 • Svømning
 • Gåtur  


Klub

Formålet med Klubben er at skabe et sted for unge, hvor de kan mødes med andre unge i trygge rammer, og hvor de kan skabe ligeværdige relationer både med nuværende og tidligere elever fra STU College. Derudover præsenteres de for diverse aktiviteter og tilbud, som de kan benytte sig af i deres fritid. 

Klubben foregår på STU College, men der benyttes andre relevante faciliteter til de forskellige aktiviteter for eksempel sports-, kultur- og fritidsklubber.  

I klubben har de unge mulighed for at udfolde sig inden for mange forskellige ting for eksempel bræt- og kortspil, hygge, bordfodbold, sport, kreativitet, debatter, online gaming, musik, madaftener, turneringer, bålhygge, filmaftener, biograf, go kart, bowling, ture til by og strand, weekendture og meget andet. 

Vi bestræber os på at tilrettelægge et månedsprogram, hvor der er noget for alle. 

De unge bliver undervist i:  

 • Hvordan er man sammen med andre, og hvordan man følger sociale spilleregler
 • Hvordan man selv kan tage kontakt til andre
 • Aktiviteter, som man laver sammen med andre unge i sin fritid, og som de efterfølgende har mulighed for at bygge videre på, også uden for STU College
 • At have et netværk, som fungerer som et efterværn og netværksbevarende for de unge, som inden for det sidste år, er afsluttet fra STU College.

Værkstedsundervisning

Som en del af værkstedsundervisning deltager de unge i praktisk værkstedsundervisning på Ressourcecenter Aalborgs værksteder.

Formålet med værkstedsundervisning er at give de unge et trygt miljø, hvor de kan træne og udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. 

De kan for eksempel afprøve deres evner inden for håndværksfaget træ og metal, produktion og montage, lager, køkkenområdet, service og pedelområdet eller i forhold til kunsthåndværk.

På værkstederne er der tilknyttet faste værkstedmedarbejdere, som fagligt er uddannet inden for området og som kan vejlede og undervise.

Den unges STU vejleder følger op på værkstedsundervisningen sammen med den unge og værkstedsmedarbejderen.

Du bliver også undervist i:

 • Arbejdspladskultur for eksempel mødetid, pauser, instruktion  
 • Sikkerhed og håndtering af diverse værktøj  
 • Arbejdsbeklædning  
 • RCAs forskellige typer værksteder og deres opgaver 


Virksomhedsbesøg

Vi besøger forskellige virksomheder, så den unge får mulighed for at se, hvordan en arbejdsplads fungerer. Der er mulighed for, at den unge kan stille spørgsmål til virksomheden for eksempel i forhold til arbejdsopgaver, krav til uddannelse eller arbejde som ufaglært, og hvad du skal kunne for at komme i virksomhedspraktik.

Virksomhedspraktik

På 2. og 3. år på STU College får de unge mulighed for at komme i virksomhedspraktik ved en arbejdsgiver. Dette tilrettelægges i samarbejde med den enkeltes STU vejleder.

Formålet med virksomhedspraktik er at give erfaring med forskellige brancher og arbejdsopgaver. De unge får også mulighed for at bygge videre på de kompetencer, de har opnået på værkstederne.

Virksomhedspraktikkerne kan have forskellig varighed og mødetid alt efter, hvad der passer til den enkelte unge.

Det er STU vejlederen, som tager første kontakt med arbejdsgiver og aftaler et besøg inden opstart af praktikken. Her aftales arbejdsopgaver, mødetid, mål for praktikken, samt hvilke behov den unge har.

STU vejlederen følger løbende op på virksomhedspraktikken.

Kontakt

RessourceCenter Aalborg

Skjernvej 7 9220 Aalborg Ø

Ring til os

99 82 30 00

Åbningstider

Mere om tilbuddet

Mødetiden på STU College er tilrettelagt, så det passer til den enkelte.

Udgangspunktet er dog, at du skal møde på STU College: 

 • Mandag-fredag klokken 8.30-13.30  
 • Klub onsdag klokken 13.30-18.30

Frokostpausen er fra klokken 11.45-12.15 hver dag.

Måltider i pauserne

Om morgenen er det muligt at få gratis morgenmad. Morgenmaden består af havregryn, cornflakes, mysli med mælk eller yoghurt, samt the og kaffe. 

På STU College har vi en mikrobølgeovn og et toastjern, som du kan bruge til din medbragte mad. 

Du kan også købe mad i kantinen; for eksempel dagens ret eller buffet med kolde og lune retter. Priserne er mellem 15-30 kroner.  

Til særlige arrangementer vil der blive serveret mad på STU College, for eksempel til julefrokost, påskefrokost med mere. 

I klubben vil der være mulighed for at købe mad for et symbolsk beløb. Det vil være retter som for eksempel pizza, pitabrød, spaghetti med kødsauce og så videre. 

Mobiltelefon

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt være slukket i undervisningstiden. Du må gerne have den tændt i pauserne.

På STU College er der mødepligt til alle de timer, som du har på dit individuelle skema. 

Planlagt fravær skal aftales med din STU-vejleder i så god tid som muligt. 

Du får fri til at gå til læge, tandlæge og møder med din UU-vejleder. 

Hvis du en dag er syg eller af anden årsag ikke kan møde som aftalt, skal du ringe til STU College og give besked i tidsrummet klokken 8.00-8.30.

Det er ikke muligt at melde afbud på SMS eller email.

Ferie

Du aftaler ferie med din STU-vejleder.  

I skoleåret har STU College lukket følgende dage:  

 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Sommerferie i uge 29 og 30
 • Juleferie er 23. december til 1. januar (begge dage inklusiv) 

Når du starter på STU College, får du et sæt arbejdstøj inklusiv sikkerhedssko til brug på værkstederne.

Tøjet er din personlig ejendom og skal altid være tilgængeligt. Efter endt forløb, må du beholde tøjet.  

Arbejdstøj til køkken og kantine udlånes. Det vil sige, at det skal afleveres tilbage, når du afslutter din STU. 

Arbejdstøjet hentes sammen med din STU-vejleder, når du starter på din uddannelse.

Sikkerhed

Før du bruger el- eller motordrevne maskiner på værkstederne, får du en grundig instruktion i korrekt brug af maskinen, herunder hvordan du bruger sikkerhedsudstyr. 

Rygning, herunder brug af e-cigaretter er ikke tilladt i skoletiden eller på RCA's og STU College område.

Rusmiddelpolitik

Indtag af alkohol eller andre rusmidler er ikke tilladt i skoletiden på STU College, i klubben eller i forbindelse med ture ude af huset. 

Der er gode muligheder for at tage offentlig transport til og fra STU College.

Bus nummer 55 stopper på Langagervej, bus nummer 11 og 14 stopper på Humlebakken. 

Buskort

Du kan søge om at få bevilliget buskort via PPR.

Find kontaktoplysninger på PPR på aalborg.dk

Økonomi

Som STU elev, har du mulighed for at søge uddannelseshjælp i Jobcentret fra dit 18. år. Din STU vejleder hjælper dig gerne med ansøgningen.

Egenbetaling

På STU College kan der være egenbetaling til nogle klubaftner som for eksempel biograftur eller gokart. Prisen vil altid fremgå af klubprogrammet og vil være mellem 20-30 kroner. 

Måske du også er interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.