Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Beskæftigelsestilbud Aalborg AKTIV

Aalborg AKTIV

Målgruppe

Voksne som modtager førtidspension og bor i Aalborg Kommune.

Målgruppe

Voksne som modtager førtidspension og bor i Aalborg Kommune.

Beskrivelse

Aalborg AKTIV er et selvinitieret tilbud for voksne på førtidspension i Aalborg Kommune. Gennem individuelle samtaleforløb skræddersys beskæftigelsesmuligheder, herunder løntilskud, frivilligt arbejde, og interne tilbud. Opfølgning sikres, og støtte gives ved jobskifte eller ændringer i beskæftigelsen.

Beskrivelse

Aalborg AKTIV er et selvinitieret tilbud for voksne på førtidspension i Aalborg Kommune. Gennem individuelle samtaleforløb skræddersys beskæftigelsesmuligheder, herunder løntilskud, frivilligt arbejde, og interne tilbud. Opfølgning sikres, og støtte gives ved jobskifte eller ændringer i beskæftigelsen.

Antal pladser

Alle i målgruppen kan henvende sig. Oftest kan de starte i forløb allerede en uge efter henvendelsen.

Antal pladser

Alle i målgruppen kan henvende sig. Oftest kan de starte i forløb allerede en uge efter henvendelsen.

Takster

Det kræver ingen bevilling at være i forløb i Aalborg AKTIV, når man er bosiddende i Aalborg Kommune.

Takster

Det kræver ingen bevilling at være i forløb i Aalborg AKTIV, når man er bosiddende i Aalborg Kommune.

Paragraf

Aalborg AKTIV er ikke koblet op på en paragraf. Der er heller ingen journaliseringspligt, hvilket betyder, at medarbejderne ikke har adgang til journaler, og det er op til de enkelte selv at fortælle det, de ønsker om deres baggrund, handicap, udfordringer med mere.

I tilfælde med en straffesag skal Aalborg AKTIV orienteres, da det har betydning for ansættelsesforholdet i beskæftigelsen. Der vil altid indhentes samtykke, inden Aalborg AKTIV får indblik i sagen.

Paragraf

Aalborg AKTIV er ikke koblet op på en paragraf. Der er heller ingen journaliseringspligt, hvilket betyder, at medarbejderne ikke har adgang til journaler, og det er op til de enkelte selv at fortælle det, de ønsker om deres baggrund, handicap, udfordringer med mere.

I tilfælde med en straffesag skal Aalborg AKTIV orienteres, da det har betydning for ansættelsesforholdet i beskæftigelsen. Der vil altid indhentes samtykke, inden Aalborg AKTIV får indblik i sagen.

Hvis du vil vide mere

Aalborg AKTIV arbejder samskabende og ud fra metoden Relation Velfærd. Den enkeltes drømme og ønske er i fokus, og alting gøres i et samarbejde. Der bliver ikke gjort noget, uden den enkelte er involveret.

Der er altid fokus på kompetencer og potentialer, og i fællesskaber arbejdes der på at få dem i spil.

Medarbejdergruppen har mange forskellig faglige baggrunde, hvilket er en fordel, når der arbejdes på tværs. Derudover har gruppen et stort netværk, hvilket er en forudsætning for at etablere beskæftigelser rundt om i kommunen.

Aalborg AKTIVs kontor har åbent alle dage mellem 9-14. I det tidsrum er alle velkommen til at kigge forbi til en snak om muligheder. I samme tidsrum er telefonen åben.

Samtalerne i huset kan lægge alle hverdagen mellem 8-15. Tidspunktet for samtalen aftales individuelt.

I alle forløb deltager to medarbejdere fra Aalborg AKTIV. Det sikrer faglig sparring mellem medarbejderne, en sikkerhed for den enkelte, der altid kan komme i kontakt med en medarbejder, vedkommende kender, og slutteligt giver det et bredere perspektiv på beskæftigelsesmulighederne.

Aalborg AKTIV er et ikke-visiteret tilbud, hvilket betyder, at alle i målgruppen kan henvende sig på eget initiativ, hvis de drømmer om en ny hverdagsbeskæftigelse.

Gennem samtaleforløb findes der frem til den enkeltes drømme, ønsker, kompetencer og begrænsninger. På den baggrund sættes jagten ind på drømmebeskæftigelsen. Det kan være et job med løntilskud, et frivilligt arbejde, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kurser/uddannelse og Springbrættet (et seks måneders forløb hvor forskellige former for beskæftigelse afprøves i mindre grupper sammen med en medarbejder fra Aalborg AKTIV).


Der er ingen beskæftigelse på hylderne hos Aalborg AKTIV – det skræddersyes altid til den enkelte.

Hvis en person for eksempel drømmer om at arbejde med dyr, så banker Aalborg AKTIV på døre hos dyreparker, dyrehandlere, dyrlæger, rideskoler mm. indtil det rette sted er fundet.
Når beskæftigelsen er på det ordinære arbejdsmarked, starter ansættelsen altid med en praktik, hvor partnerne gensidigt kan se hinanden an.

Efterfølgende etableres ansættelsen med hjælp fra Aalborg AKTIV. Hvis beskæftigelsen i stedet er på et internt tilbud i Aalborg Kommune, så etableres den i samarbejde med myndighedsafdelingen.


Aalborg AKTIV følger løbende op på beskæftigelsen, og hvis personen med førtidspension senere ønsker et nyt job, at gå op/ned i timer eller andet, så hjælper Aalborg AKTIV.

Aalborg AKTIV kan altid kontaktes med spørgsmål - og alle kan komme i forløb igen, hvis de ønsker det. Arbejdsgiverne er ligeledes i kontakt med Aalborg AKTIV, og kan henvende sig alt det, de ønsker.

Læs mere om Aalborg Aktiv

Aalborg AKTIVs kontor ligger på Henning Smiths Vej 7, 1. sal i 9000 Aalborg.

Aalborg AKTIV kan hjælpe med at etablere beskæftigelse i hele Aalborg Kommune.

Kontakt

Aalborg AKTIV

Henning Smiths Vej 7 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 53 74

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.