Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Aktivitet og samvær Væksthuset

Væksthuset

Målgruppe

Væksthuset er et aktivitets- og samværstilbud i henhold til servicelovens §104. Tilbuddet henvender sig primært til voksne i aldersgruppen 18-100 år, som har særlige behov og udfordringer forbundet med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser (ASF) og ADHD.

Målgruppe

Væksthuset er et aktivitets- og samværstilbud i henhold til servicelovens §104. Tilbuddet henvender sig primært til voksne i aldersgruppen 18-100 år, som har særlige behov og udfordringer forbundet med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser (ASF) og ADHD.

Beskrivelse

Dagtilbud Væksthuset henvender sig til voksne, der oplever primære udfordringer inden for:

 •  Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Udviklingshæmning

Grundet borgernes forskellige grader at fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, lægges der stor vægt på at møde den enkelte, hvor de er, samt støtte deres personlige udvikling og trivsel.

I Væksthuset er aktiviteter og støtte altid centreret omkring den enkelte borgers kompetencer og drømme. Dette betyder, at der tages udgangspunkt i deres styrker, interesser og udviklingsmål for at sikre, at hver person får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale og opnå en høj grad af livskvalitet.


Beskrivelse

Dagtilbud Væksthuset henvender sig til voksne, der oplever primære udfordringer inden for:

 •  Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Udviklingshæmning

Grundet borgernes forskellige grader at fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, lægges der stor vægt på at møde den enkelte, hvor de er, samt støtte deres personlige udvikling og trivsel.

I Væksthuset er aktiviteter og støtte altid centreret omkring den enkelte borgers kompetencer og drømme. Dette betyder, at der tages udgangspunkt i deres styrker, interesser og udviklingsmål for at sikre, at hver person får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale og opnå en høj grad af livskvalitet.


Antal pladser

40

Antal pladser

40

Takster

Fra 307 kroner til 797 kroner.

Takster

Fra 307 kroner til 797 kroner.

Paragraf

Aktivitets- og samværstilbud §104

Paragraf

Aktivitets- og samværstilbud §104

Hvis du vil vide mere

For at støtte denne udvikling anvender Væksthuset en række pædagogiske metoder og tilgange, der alle er tilpasset målgruppen:

 • Neuropædagogisk tilgang

En tilgang, der bygger på viden om hjernens funktioner og udvikling. Neuropædagogik tager hensyn til, hvordan hjernen hos mennesker med ASF, ADHD og udviklingshæmning arbejder, og tilpasser aktiviteter derefter for at optimere indlæring og trivsel.

 • TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children)

En struktureret metode udviklet specifikt til personer med ASF. TEACCH fokuserer på at skabe et forudsigeligt miljø gennem visuelle hjælpemidler og strukturerede opgaver, hvilket hjælper personer med ASF til bedre at forstå og håndtere deres hverdag.

 • Anerkendende Tilgang

En pædagogisk tilgang, hvor respekt, forståelse og positivt samspil er i fokus. Ved at anerkende den enkelte persons følelser, tanker og behov skabes et trygt miljø, der fremmer personlig udvikling og trivsel.

 • Strukturpædagogisk Tilgang

En tilgang, der benytter struktur og rutiner for at skabe forudsigelighed og sikkerhed. Dette er særligt vigtigt for personer med ASF og ADHD, der ofte kan have svært ved at håndtere uforudsete ændringer og kaos.

 •  NUZO (Nærmeste Udviklingszone)

En pædagogisk tilgang baseret på Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Den fokuserer på at give støtte, der er tilpasset den enkeltes aktuelle udviklingsniveau og behov, og gradvist trække denne støtte tilbage, efterhånden som borgeren bliver mere selvstændig.


For at hver borger kan udvikle sig optimalt og blive mere selvhjulpen, tilbyder vi en hverdag præget af tryghed, overskuelighed, skærmning og individuelle hensyn.

Væksthusets opgaver planlægges og tilrettelægges ud fra, hvad der motiverer og giver mening for den enkelte.

Eksempler på aktiviteter:

 • Gåture
 • Svømning
 • Bålaktiviteter
 • Musikaktiviteter
 • Kassearbejde
 • Faste traditioner såsom fastelavn, sommerfest, julefrokoster, forårskomsammen
 • Køkkenaktiviteter
 • Praktiske opgaver
 • Busture


Væksthuset er placeret i det naturskønne Hammer Bakker. Huset ligger midt i en stor indhegnet have med blandt andet bålplads, gynge, sandkasse og trampolin.

Væksthuset er placeret i samme bygning som STU Væksthuset. De to tilbud har fælles faciliteter som f.eks. aktivitetsrum, musikrum og rum med lærred til fremvisning af diverse film og sociale aktiviteter.


Kontakt

Væksthuset

Viren 15 9310 Vodskov

Ring til os

20 69 98 02

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.